Palvelut

Piharakentaminen

 • uusien nurmialueiden teko ja vanhojen kunnostus
 • istutuskuoppien teko maaporalla tai kaivurilla, sekä tarvittaessa istutustyöt
 • terassien, laatoitusten, ym. pohjien teko
 • salaoja- ja sadevesijärjestelmien asennus ja korjaus
 • ruuvipaaluperustukset
 • aitojen ja kaiteiden perustukset poraamalla
Viheralueiden hoito

 • ruohon, pensasaitojen ym. leikkaukset
 • pihapuiden kaato ja oksinta
 • lehtien keräys
 • puutarhajätteiden poiskuljetus ja kompostointi
Talvikunnossapitotyöt

 •  kiinteistöjen lumenauraukset ja hiekoitukset
 • lumenpudotukset
Oheispalvelut

 • jätelavojen vuokraus esim. remontteihin ja varastojen siivouksiin
 • PKV-kivituotteiden myynti ja asennus

Comments are closed.